ACM nieuwe aangescherpte regels 090x en 18xy 

ACM doet melding van aanscherping van de regels. Wat gaat er veranderen?
Vanaf 7 december 2017 gelden er strengere regels voor deze nummers. Voor deze regels verwijzen wij u naar de beleidsregel, maar hier in het kort:.

De ACM gaat vanaf januari 2018 controleren of de houders van uitgegeven nummers zich aan de regels houden. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de ACM een aan u toegekend nummer intrekken.

De regels met ingang van 7 december 2017 

Algemeen
• Vertel duidelijk wie u bent en welke dienst u levert, bijvoorbeeld door aan het begin van de dienst uw identiteit kenbaar te maken en aan te geven wat de voornaamste kenmerken van uw dienst zijn.

• Biedt u een dienst aan waarvoor u een vergunning nodig heeft? Bijvoorbeeld van de Kansspelautoriteit of de Autoriteit Financiële Markten? Dan moet u deze vergunning al hebben op het moment dat u het nummer aanvraagt. Heeft u geen vergunning? Bij een nieuwe aanvraag krijgt u dan geen nummer. Bij een bestaand nummer kan de ACM uw nummer alsnog intrekken.


Doorschakelservices of betaaldiensten
• Biedt u een doorschakelservice of betaaldienst aan waarbij u een tarief per minuut in rekening brengt? De ACM beschouwt een dergelijke dienst als gespreksverlengend. Deze service mag u dus niet aanbieden met een 0900- of een 0909-nummer.
• Biedt u een doorschakelservice of betaaldienst aan tegen een vast tarief per gesprek? Deze dienst mag u wel aanbieden met een 0900- of 0909-nummer. Op dit moment is het maximale bedrag dat u per gesprek in rekening kan brengen €1,60.