Groei WiFi-devices in Nederlandse huishoudens stokt

Uit het onderzoek van de telecomexperts komt naar voren dat op dit moment 59 procent van de onderzochte Nederlandse huishoudens aangeeft dat zij over tussen de vier tot tien devices met WiFi beschikken en daarmee zich met het internet kunnen verbinden. Dit percentage is gelijk aan dat van een eerdere meting in de zomer van 2016. De stagnering van de groei heeft, aldus de experts, te maken met een combinatie van ontwikkelingen. Steeds meer appratuur kan met het internet worden verbonden naast de traditionele devices als PC's, laptops, smartphones en tablets. Nu worden ook televisies, huishoudelijke appratuur, thermostaten en verlichting met het internet verbonden. Echter, het tegelijkertijd stagneert ook et bezit van smartphones en tablets door verzadiging. Daarnaast worden apparaten met een langere levensduur dan smartphones en laptops, zoals televisies, lampen en devices voor huishoudelijk gebruik, pas vervangen als ze daadwerkelijk kapot gaan. Dan moet een 'connected' variant wel enigszins betaalbaar zijn. Verder komt het smart home-concept pas langzaam op gang. Factoren die dus de groei van het aantal WiFi-devices in huis remmen.